Về đầu menu

Giá bán buôn xe nâng và pallet cũ mới
Quý khách hàng có yêu cầu mua bán sản phẩm xin mời liên hệ website để hỏi về kỹ thuật và thương lượng
Nhựa Φ13
6,058 m
12,192 m
Báo Giá
Nhựa  Φ14
2,438 m
2,438 m
Gỗ
Nhựa Φ 15
2,591 m
2,591 m
keo
Nhựa Φ 16
5,867 m
11,998 m
Giá rẻ
Nhựa Φ 17
2,330 m
2,330 m
Nhựa Φ 18
2,350 m
2,350 m
Mới
Nhựa Φ 19
24000 kg
67200
Bán
Nhựa Φ 20
19' 10,5"
lb
Tại
Nhựa Φ 21
8'
12,192 m
Đồng Tâm
Nhựa Φ 22
8'6"
2,438 m
Nội Dung


Bán pallet xúc hai chiều
Pallet xúc 2 hướng
Mua palletxenaang cũ Hà Nội
Nhựa Φ 23

2,591 m
Hà Trung
Nhựa Φ 24

11,998 m
Minh Hà
Nhựa Φ 25

2,330 m
Hà khái
Nhựa Φ 26
52900 lb
2,350 m
Mua Cũ
Nhựa Φ 27
40'
67200
Bán thông
Nhựa Φ 28
8'
lb
Tại Vị trí
Nhựa Φ 29
8'6"
Dài
Nguyên Liệu
Nhựa Φ 30

Rộng
Bán rẻ nhất
Nhựa Φ 31

Cao
Đẫ qua sử dụng
Nhựa Φ 32

Dài
Tái chế

Thu mua pallet cũ xe nâng

Pallet nan ngang Hà Nội
sản phảm pallet cũng hai chiều nâng nhưng lan ngang


Nhựa Φ 33
30480 kg
Rộng
tận dụng
Nhựa Φ 34
12,192 m
Cao
Thu lại
Nhựa Φ 35
2,438 m
Việt
Mua lại
Nhựa Φ 36
2,591 m
Hà Nội
Bán đi
Nhựa Φ 37
11,998 m
Hà Nam
Bán giá rẻ
Nhựa Φ 38
2,330 m
Nội Thành
Mua giá rẻ
Nhựa Φ 39
2,350 m
Nội nhật
Cần Mua
Nhựa Φ 40
67200
Thanh Hà
Cần bán
Nhựa Φ 41
lb
Hà Dung Bán hàng qua mạng, chuyên cung cấp các sản phẩm giá rẻ nhất, nếu đơn vị nào ngèo quá thì free, hàng đang có sẵn

0 nhận xét